Jak jsme si již upřesnili v předchozím článku, s provozováním krátkodobých pronájmů se pojí řada povinností. Stejně jako je tomu ale ve většině případů, realita není vůbec tak děsivá, jak se při pohledu na uzákonění a hromadu obecných pravidel může zdát.

Živnostenský úřad

Měli byste si tedy zřídit živnostenský list. Hostit se dá sice i bez něj, ale ale pak byste zbytečně platili vyšší daně. “Živnosťák” si můžete založit osobně i elektronicky a trvá to opravdu chvilku, žádné hodiny čekání. V prvním případě stačí zajít na kterékoli centrální registrační místo (CRM), kterými jsou Úřady městských částí hlavního města Prahy, krajské úřady, pošty s Czech POINTEM, notáři a matriky. Pokud chcete věc vyřídit elektronicky, vyplněný registrační formulář zašlete poštou či do datové schránky daného úřadu s elektronickým podpisem (jejich seznam najdete ZDE). V obou případech stojí vstup do živnostenského podnikání tisíc korun za jeden obor činnosti. Formuláře jsou k vyzvednutí přímo na Živnostenském úřadě nebo na stránkách www.mpo.cz.

Cizinecká policie

Ještě než vám na dveře zaklepe první host, měli byste své ubytování zaregistrovat na cizinecké policii, kde vám přidělí identifikátor ubytovacího zařízení, tzv. IDUB. Postup registrace najdete ZDE. Ohlášení hostů je třeba provést nejpozději do tří dnů od zahájení ubytování, a to buď elektronicky prostřednictvím online formuláře nebo osobně na příslušném odboru cizinecké policie. Registrovat se musí všichni cizinci včetně těch z Evropské unie. Tato povinnost se týká i dětí od nejnižšího věku. Jedinou výjimkou jsou osoby blízké. Policie může kdykoliv přijít na kontrolu a vaší povinností je umožnit přístup do ubytování za hostem.

Domovní kniha

Potom si založte tzv. domovní knihu, kde by se měly přehledně a systematicky zaznamenávat jména všech ubytovaných, celé datum narození, občanství, čísla cestovních dokladů a jejich vlastnoruční podpisy. Nakonec nezapomeňte připsat přesná data zahájení a ukončení ubytování. Veškeré tyto záznamy jste povinni uchovávat po dobu šesti let od posledního zápisu, proto na ni dávejte dobrý pozor. Jak bude kniha vypadat je už na vás. Klidně stačí i obyčejný sešit anebo si můžete na stránkách policie stáhnout tzv. přihlašovací tiskopis cizince, který je pak možné si řadit v šanonu. Moderním a jednoduchým řešením jsou pak elektronické knihy, například Domovní kniha BePrague, o které se více dozvíte ZDE.

Místní a lázeňské poplatky

Žádná věda nejsou ani tzv. místní a lázeňské poplatky, které se platí v lázeňských destinacích a turisticky atraktivních místech. Místní poplatek musíte odvést za každého hosta, který se ve městě ubytoval za účelem léčby či rekreace (odtud také lázeňský či rekreační poplatek), a to od druhého dne jejich pobytu až do toho posledního. Ubytovaných cestujících za účelem služební cesty se proto netýká. Výjimka se vztahuje i na osoby pod 18 let, nad 70 let a ty, na které náleží přídavky na děti. Oproštěni jsou také osoby nevidomé či s těžkým postižením, lidé držící průkaz ZTP/P, jejich průvodci a vojáci v základní či civilní službě. Výše poplatku je individuální, v Praze se např. jedná o částku 15 Kč na osobu. Postup při jejich placení je následující: nejprve vyplňte ohlášení se svým jménem, příjmením, místem pobytu a identifikátorem (v případě fyzické osoby se jedná o rodné číslo, v případě právnické osoby o IČO) a poté výdaje uhraďte do 15. dne následujícího měsíce (platit můžete osobně v sídle magistrátu či elektronicky prostřednictvím online formuláře). Domovní kniha BePrague vám pomůže i s místními poplatky, více ZDE.

Daně

Posledním otazníkem jsou jistojistě daně. Úřady krátkodobé pronájmy považují za ubytovací službu. Pokud je krátkodobý pronájem vaší hlavní obživou anebo pokud vám ubytování vedle hlavního zaměstnání vydělá přes 15 tisíc za rok, musíte vyplnit daňové přiznání a následně odvést daň a zaplatit sociální a zdravotní pojištění. Zde je určitě lepší si živnostenský list zařídit. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu se pak na příjmy z ubytovacích služeb dají uplatnit dvakrát tak velké paušální náklady, a to 60 %. Jako všichni ostatní podnikatelé, pokud váš obrat přesáhne za 12 po sobě jdoucích měsíců částku 1 milion korun, stáváte se plátcem DPH a osobou povinnou k dani.

EET

Posledním důležitým bodem je elektronická evidence tržeb. Zde záleží, jestli peníze dostáváte od zprostředkovatelské platformy anebo rovnou od hostů. V prvním případě se na vás povinnost evidovat tržby podle zprávy finanční správy z roku 2017 pravděpodobně nevztahuje. V tom druhém ale ano, a to na všechny druhy plateb kromě převodu peněz na účet. EET se pak netýká také těch, kdo hostí jen občas.