Pokud pronajímáte svůj byt přes internetové platformy anebo o tom uvažujete, stojí za to si ujasnit, co vlastně tzv. krátkodobý pronájem znamená. Je důležité pochopit, kde je hranice mezi pronájmem a ubytovací službou, která má odlišná pravidla.

Rozlišování pronájmů na krátkodobé a dlouhodobé není moc přesné. Různá doba sice je pro oba druhy typická, ale z právního pohledu není podstatná. Nejde o to, jak dlouho u vás hosté bydlí. Směrodatné jsou podmínky, za kterých ubytování poskytujete. Rozhodující je, jestli s pronájemcem uzavíráte nájemní smlouvu a co všechno od vás za své peníze dostane.

O klasický pronájem nemovité věci podle §2235 – 2301 Občanského zákoníku jde v okamžiku, kdy máte podepsanou nájemní smlouvu a pronájemci poskytujete jen ty nejzákladnější služby. Řeč je třeba o svozu odpadků nebo čištění komína. Výhodou klasického dlouhodobého pronájmu je, že se kvůli němu nemusíte přihlašovat na živnostenském úřadě, a tudíž z výdělku neodvedete tolik na poplatcích.

Jakmile ale byt pronajímáte k rekreaci a obyvatelům uklízíte, vítáte je a dáváte jim čisté ručníky a ložní prádlo, nejde o pronájem, ale o obecný nájem podle §2201 Občanského zákoníku. Přesně to je typické pro většinu pobytů dojednaných přes internetové platformy.

Pokud tedy ubytováváte často, stáváte se podnikatelem v ubytovacích službách a měli byste mít živnostenský list na volnou živnost. Platí pro vás také řada pravidel jako pro hotely, hostely nebo kempy. Nevěšte ale hlavu. Povinnosti, které z toho plynou, nejsou nijak zničující a slušný výdělek vás nemine.